Passover 2019in Italy

On the shores of Lake Maggiore, in the most beautiful location in Italy, the Tour Olam team is waiting to host you at the Hotel Simplon for an unforgettable Passover vacation

Hotel_007_Serfaus

Winter 2018/19 Serfaus

 

More details cooming soon…

Gran SVH Kosher Hotel

winter vacation in Bukovel – Ukraina

More details cooming soon…

תגובות של לקוחות

חייבת לציין שחווית הטיול בתור עולם מתחילה מהדקות הראשונות להתקשרות עם החברה:
היחס האדיב, ההיענות, הנכונות והעמידה בתנאי החוזה, מעל ומעבר למצופה. לראיה - בטיול הבא צירפנו זוג כ"חבר מביא חבר" - והם כמובן נהנו.
יפה בוטבול
רכסים
ש משהו מיוחד ומרגש מאוד שזכור לנו היטב. הקבוצות האיכותיות של משפחת פדר והאווירה הקסומה גורמים להתאחדות ולגיבוש מרוממים.
אנחנו עוד נחזור בעז"ה לנפוש עם תור עולם", הם מבטיחים ומברכים – "תמשיכו לעשות חיל!"
משפחת גיטלר
מודיעין עילית
" החוויה הגדולה ביותר הייתה בליל שבת, באמצע הסעודה, כאשר קמו ורקדו כל הגברים: חסידים, כיפות סרוגות, ליטאים, תימנים – כולם במעגל! תימני לבש שטריימל של חסיד, כל עם ישראל רקד ביחד ושרו זמירות, זו הייתה חוויה עולמית !!!!!!!!!!!"
משפחת קירשברג
רמת גן

Contact us!